ANBI status Vereniging Olivier

De Vereniging Olivier heeft de ANBI-status: Algemeen Nut Bevorderende Instelling, waardoor een gift aftrekbaar is van de belasting. Een ANBI instelling zet zich voor minstens 90 % in voor het algemeen belang (zie onder ‘doel Vereniging’); heeft geen winstoogmerk; de bij de instelling betrokken mensen voldoen aan integriteitseisen; het eigen vermogen mag niet meer zijn dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling; en de instelling heeft een actueel beleidsplan;

Sinds de regelgeving is gewijzigd (in 2013) voldoen Stichting en Steunfonds Olivier niet meer aan de ANBI voorwaarden.

Verdere informatie: zie www.belastingdienst.nl.

Status:

Advies werkgroep Financiën september 2018