Bewonersoverleg

Het bewonersoverleg vindt bij Olivier in principe maandelijks plaats. Er worden punten aan de orde gesteld die de bewoners en het team voor de dagelijkse gang van zaken op en rond Olivier belangrijk vinden. De agenda en het verslag worden samen met de begeleiding gemaakt. Verslagen komen op de interne website.
Als iemand een activiteit organiseert voor Olivier, komt diegene dat in principe in het bewonersoverleg toelichten. Doel is de bewoners te informeren over wat hun te wachten staat en of er van hen actieve medewerking wordt gevraagd.

Status: vastgesteld Bewonersoverleg en bestuur Stichting dd. december 2018