Boekhoudprogramma Unit4

Vanaf de start van Olivier is de financiële administratie van Stichting, Steunfonds en Vereniging Olivier in Unit4 bijgehouden door accountantskantoor Van Dam, Moergestel. Met ingang van boekjaar 2017 heeft Olivier een online abonnement op dit boekhoudprogramma. Hierin registreert de werkgroep Financiën alle relevante financiële gegevens. Drie leden van de werkgroep voeren deze gegevens in, volgens het 6-Ogen principe.

Het voordeel van dit boekhoudprogramma is dat de financiële stand van zaken op ieder gewenst moment inzichtelijk is voor de 3 besturen en dat in de toekomst bij eventueel financieel zwaar weer direct kan worden ingegrepen.

Status:

Vastgesteld door besturen Stichting Olivier en Stichting Steunfonds Olivier dd. december 2018 op advies van werkgroep Financiën dd. september 2018