Doel van Olivier

Als wooninitiatief wil Olivier dat onze bewoners het naar hun zin hebben en gelukkig zijn. De sfeer bij hen thuis aan de Raadhuisstraat in Moergestel moet goed zijn. De begeleiders werken er met plezier. En de ouders, die zijn er ook trots op dat de twaalf van Olivier een warm plekje in de Moergestelse gemeenschap hebben gekregen.

Om elkaar geven en naar elkaar omkijken zijn de pijlers waarop de zorg en begeleiding rusten. Dan gaat het niet alleen om lichamelijke ondersteuning, maar ook om emotioneel welzijn, persoonlijke relaties, meedoen in de maatschappij, recht op privacy en eigen regie.

Uiteraard gaat dat alles niet vanzelf. Goede samenwerking – op basis van de visie van Olivier – en onderlinge solidariteit blijven noodzakelijk. De bewoners hebben elkaar nodig, maar dat geldt net zo goed voor hun ouders. Er is immers een collectief belang. Als je alleen naar individuele oplossingen zoekt, gaan alle bewoners er onherroepelijk op achteruit.

Olivier kan dus alleen goed blijven draaien als alle ouders er de schouders onder blijven zetten en elkaar ondersteunen. Maar de ouders die ooit het initiatief tot deze vorm van zorg en wonen hebben genomen, beschikken niet over het eeuwige leven. Daarom hopen ze dat ook hun andere kinderen zich voor alle twaalf bewoners van Olivier gaan inzetten.

Om Olivier toekomstbestendig te maken zijn ouders en teamleden aan de slag gegaan in diverse thema- en werkgroepen. Samenwerken doen ze ook al bij het organiseren van allerhande groepsactiviteiten voor de bewoners.

Ten slotte, ook financiële afspraken zijn gebaseerd op onderlinge solidariteit.

Status: visie van Olivier is vastgesteld in de Raad van Belanghebbenden dd. 15 januari 2007.