Financiële zaken individuele bewoners

Stichting Olivier is verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van de gezamenlijke financiën van zorg en wonen. De bewoners of hun bewindvoerders zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke financiële zaken, inclusief dagbesteding. De belangrijkste zaken die zij zelf moeten regelen worden hier toegelicht:

De financiële privé administratie waaronder alle bankzaken (incl. vermogensbeheer), de PGB-administratie en verantwoording (onder meer tijdig opsturen van de zorgfacturen en wijzigingsformulieren in verband met wijzigingen in de zorgovereenkomst of het maandtarief etc.) en alle belastingzaken (aanvragen toeslagen, aangifte).

* Om de zelfredzaamheid te bevorderen en zoveel mogelijk in stand te houden ondersteunt het zorgteam de bewoners die dat zelf kunnen, bij hun financiële administratie. Dit kan een begeleidingsdoel zijn voor een bewoner. Afspraken hierover worden in het Individueel Zorgplan van de betreffende bewoner vastgelegd.

* Bewoners moeten ervoor zorgen dat op de eerste dag van elke maand de afgesproken bedragen voor huur, WKO kosten en voorschot levensonderhoud (voeding) zijn overgemaakt aan de Stichting. Iedere 4 (of meer) maanden krijgen de bewoners een afrekening van de kosten voor levensonderhoud die nog moeten worden bijbetaald of die de bewoner terugkrijgt; zie bij financiële exploitatie Stichting.

* Voor de bewoners die de was laten doen wordt 1x per jaar een vast bedrag (€ 300,-) in rekening gebracht. Het is tot dusverre niet nodig geweest dit bedrag aan te passen.

* Telefoonkosten worden naar gebruik (aantal tikken) betaald.

Verzekeringen afsluiten; een aantal verzekeringen wordt collectief geregeld via Vereniging Olivier. De ziektekostenverzekering moet de bewoner/bewindvoerder zelf regelen.

Organisatorische zaken: zoals het aanvragen van een paspoort of taxi-pas e.d. en het regelen van deelname aan een vakantiereis.

Juridische zaken: het regelen van bewindvoering en mentorschap. Ook testamentaire regeling valt hieronder.

 

Status: