Financiële zaken Vereniging Olivier

Om de activiteiten van de Vereniging mogelijk te maken dragen de ouders van de bewoners jaarlijks € 500,- bij, met ingang van 2009.

Uitgaven die het team doet voor activiteiten, worden jaarlijks begroot en halfjaarlijks voorgeschoten. De Vereniging maakt daartoe een bedrag over naar de teamrekening bij ASVZ, waarover ASVZ de controle heeft. Het team kan betalen in contanten. Achteraf worden de uitgaven door de penningmeester van de Vereniging gecontroleerd.

De penningmeester van de Vereniging regelt de afspraken en betalingen in verband met de collectief voor de bewoners afgesloten verzekeringen.

 

Status: