Financiën van het Olivier collectief

De basisprincipes die ten grondslag liggen aan de manier waarop de financiën bij Olivier zijn geregeld worden hieronder toegelicht. Aansluitend volgt een lijst van onderwerpen waarnaar kan worden doorgelinkt.

Bij alle financiële afspraken van het Olivier collectief gaan we uit van 3 basisprincipes:

Het belangrijkste uitgangspunt is het in de Nota Visie en organisatie beschreven solidariteitsprincipe. Financieel gezien betekent dit ‘samen sterk’ principe, dat de Stichting Olivier niet alleen de zorg voor alle bewoners collectief inkoopt, maar ook andere voorzieningen zoals huisvesting, gezamenlijke huishouding, verzekeringen e.d. Gezamenlijke inkoop is niet alleen goedkoper, maar argument is ook dat iedereen er belang bij heeft dat het collectief goed functioneert en daar dus aan meebetaalt. Een goed functionerend collectief is goud waard; dat betaalt zich altijd terug.

Het principe van ‘Gescheiden zorg en wonen’.  Dit houdt in dat de zorg wordt betaald uit de gezamenlijke PGB budgetten van alle bewoners. De bewoners betalen zelf de huur. Ook de kosten van eten en drinken en overige privé uitgaven financieren zij vanuit hun eigen inkomsten, in de vorm van loon of uitkering.

De 3 Olivier organisaties (Stichting, Steunfonds en Vereniging) voeren een solide en zorgvuldig financieel beleid. Zo kennen we een defensief vermogensbeheer: geen speculaties bij beleggingen. Uitgangspunt blijft ‘altijd tering naar de nering zetten’ zodat er ook in de toekomst voldoende buffer blijft om eventuele financiële tegenslagen op te kunnen vangen. Transparantie is daarnaast van groot belang. Dit komt tot uiting in het 6-ogen principe bij de financiële administratie (facturering, uitbetalingen, boekhouding).

De Werkgroep Financiën adviseert de besturen van de 3 Olivier organisaties over hun financieel beleid.

Onderwerpen die elders in Olipedia staan beschreven:

 

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier dd 6 december 2018  op advies van de werkgroep Financiën dd. september 2018