Gescheiden zorg en wonen

Olivier heeft in 2008 bewust gekozen voor het model van gescheiden zorg en wonen. Dat betekent dat wonen en zorg worden bekostigd uit verschillende bronnen: zorg uit het zorgbudget, wonen uit eigen inkomsten van elke bewoner. Inmiddels is het nastreven hiervan voor mensen die zorg nodig hebben, ook landelijk beleid en in wetgeving vastgelegd. Deze aanpak is formeel uitgewerkt in de organisatie van Olivier met de koepelcontracten van Stichting Olivier met zorgverlener ASVZ voor de zorg en met Woonstichting Leystromen voor de huur van de appartementen, en in de individuele zorg- en huurcontracten met de bewoners of hun wettelijke vertegenwoordigers.

Dit betekent niet dat zorg en wonen bij Olivier los van elkaar staan: iedereen die bij Olivier woont, neemt de zorg af via Stichting Olivier als zorgaanbieder en is dus  gehouden aan de afspraken die collectief met de zorgverlener zijn gemaakt. Vanaf de start van Olivier in 2009 is gekozen voor ASVZ uit Sliedrecht als zorgverlener.

Status: vastgelegd in 2009 in de diverse individuele en collectieve zorg- en huurcontracten