Huishoudpot

Uit de huishoudpot worden alle gezamenlijke uitgaven betaald voor de maaltijden van de Olivier bewoners. Daarnaast is er een lief en leed-pot voor verjaardagen e.d.

Gezamenlijke maaltijden in huiselijke sfeer zijn heel belangrijk voor het sociaal functioneren van de groep bewoners. De personeelsbezetting wordt hierop afgestemd; in de gemeenschappelijke ruimte is de gastvrouw of gastheer de spil waar alles om draait.

In overleg met de teamleider zijn daarom de volgende afspraken gemaakt:

  • Vanuit oogpunt van solidariteit betalen alle bewoners een vast bedrag (€ 25,- per maand) aan de gezamenlijke huishoudpot (voor koffie/thee/frisdrank). Behalve deze vaste component betalen de bewoners een vast bedrag voor de maaltijden (€ 0,70 voor ontbijt, € 1,25 voor lunch en € 4,-  voor de warme maaltijd. Deze prijzen gelden per september 2020. Aanpassing van de prijzen wordt voorbereid in de Werkgroep Financiën, waarna het stichtingsbestuur de wijziging vaststelt.
  • Aan de bewoners wordt zelf de keuze gelaten of zij wel of niet aan de maaltijden willen deelnemen. De bewoners melden drie dagen van tevoren als zij niet willen mee -eten. Deze regeling geldt ook als ouders of bezoekers een keer mee willen eten. Zij betalen €5 voor een diner en €2,50 voor een lunch.
  • De bewoners betalen elke maand een voorschotbedrag voor voeding etc. (levensonderhoud); 2 keer per jaar krijgen ze een nacalculatie in verband met niet genoten maaltijden in de voorafgaande maanden.
  • Iedereen doet per definitie mee aan het lief en leed potje (voor verjaardagen etc.).
  • De huishoudpot en de lief en leed-pot worden beheerd door de teamleider. Het gastteam zorgt voor de registratie van wel of niet genoten maaltijden. Op basis van die gegevens maakt de administrateur maandelijks een bedrag over om de huishoudpot op peil te houden.
  • In hun diensttijd eten de begeleiders en het gastteam mee met de bewoners. Deze kosten worden niet apart verrekend.

 

Status: