Huisregels

De huisregels (‘Zo doen we dat bij Olivier’) moeten zorgen voor een goede balans tussen individuele vrijheid én goed sociaal functioneren van de groep Olivierbewoners. Uiteraard geldt het naleven van deze regels ook voor het begeleidingsteam, ouders en bezoekers, dus ook voor iedereen die niet bij Olivier woont.

Behalve deze regels zijn er ook afspraken tussen de bewoners en de begeleiders bij Olivier.

Alle regels zijn opgesteld samen met de bewoners. Het aantal is te overzien. Ze gelden voor iedereen. Ze zijn positief geformuleerd. Iedereen kan ze begrijpen. En het is eenvoudig om je er aan te houden.

Iedereen van Olivier let erop dat we ons aan de regels houden. In het Bewonersoverleg wordt jaarlijks gekeken of dat ook het geval is of dat een regel veranderd moeten worden.

 

Zo doen we dat bij Olivier

 • We zijn bij Olivier aardig voor elkaar en zorgen met z’n allen dat het gezellig is.
 • Als iemand alleen wil zijn, dan laten we hem of haar met rust.
 • Zorg ervoor dat niemand last van jou heeft.
 • Maak nooit de spullen van een ander kapot.
 • Als je iets van de ander niet fijn vindt, dan mag je daar op een rustige manier iets van zeggen of het met de begeleiding bespreken.
 • Iedereen bij Olivier is gelijk: niemand heeft een streepje voor.
 • Als je boos bent, mag een ander daar niet bang van worden.
 • Schoppen of slaan kan echt niet.
 • Een biertje drinken is prima, maar hou op voor je dronken wordt.
 • In de gemeenschappelijke ruimte wordt niet gerookt.
 • Wapens of drugs in huis? Kan echt niet!
 • Als een van ons wil bidden, dan zijn we met z’n allen even stil.
 • Wie een hondje of een ander dier mee naar binnen wil nemen, vraagt eerst aan iedereen in de gemeenschappelijke ruimte of dat goed is. Maar ook daarna mag er geen overlast van komen.
 • Als er een feestje in de gemeenschappelijke ruimte is, mogen alle twaalf bewoners van Olivier komen.

 

Afspraken tussen de bewoners en de begeleiders

 • De begeleiding gaat nooit zomaar je appartement binnen, maar belt eerst aan en wacht dan tot jij opendoet. Bij een noodsituatie geldt dat natuurlijk niet.
 • Je laat de begeleiding weten wanneer je weggaat en wanneer je terugkomt.
 • Zet de computer of televisie niet te hard. Je buren mogen er geen last van hebben.
 • In jouw appartement mag alléén gerookt worden als jij dat goed vindt.
 • Wil je een huisdier houden? Dat mag, maar je moet er wel zelf voor zorgen. Ook mag het dier geen overlast veroorzaken voor andere bewoners.
 • Als je bezoek of een logé hebt, mogen anderen daar geen last van hebben.
 • Moet je bezoeker of logé geholpen worden, dan moet je dat van tevoren aan de begeleiding vertellen.
 • Blijft iemand bij je slapen, dan moet de begeleiding dit weten in verband met de brandveiligheid.
 • De gemeenschappelijke ruimte is er voor iedereen. Als je tv wilt kijken, de muziek aan wilt zetten of wilt computeren, dan vraag je eerst of dat goed is.
 • Je probeert zoveel als je kunt mee te helpen in het huishouden. De begeleiding kijkt wie wat kan doen.
 • Eten en spullen die in de gemeenschappelijke ruimte horen, mag je niet meenemen.
 • Je probeert een ander zoveel mogelijk te helpen en te steunen.
 • Iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken.

 

Status: vastgesteld in het Bewonersoverleg van 12 december 2017.