Instappremie voor nieuwe bewoners

Als vergoeding voor de pasklare woon-zorginfrastructuur, de kant en klare inrichting, e.d. is een instappremie voor nieuwe bewoners van € 2.500 reëel (prijspeil 2009). Dit bedrag zal als donatie aan het Steunfonds Olivier ten goede komen. Het kan niet teruggevorderd worden bij een eventueel vertrek van de bewoner bij Olivier.

Het Bestuur van Stichting Olivier kan een aangepaste regeling treffen wanneer de hoogte van het bedrag voor een geschikte kandidaat/bewoner een onoverkomelijk bezwaar is.

 

Status: