Nieuwe bewoner

Wanneer er een plek vrij komt bij Olivier, wordt een nieuwe bewoner gezocht. Het kan zijn dat we al iemand kennen uit ons netwerk. Maar ook organisaties als MEE en Per Saldo kunnen mee helpen zoeken.

Het gaat er in elk geval om dat de nieuwe bewoner past in de groep en dat het team in staat is de nieuwe bewoner de zorg te bieden die deze nodig heeft. Verder gelden er eisen voor de ouders. Zij moeten in staat zijn een bijdrage te leveren aan het collectief.

Voor zowel Olivier als voor de nieuwe bewoner hangt er dus veel af van de selectie. Daarom wordt deze procedure zorgvuldig gevoerd, in goed overleg met de teamleider en de orthopedagoog van de door Olivier gekozen zorgverlener.

Komen de wederzijdse verwachtingen over zorg en wonen overeen? Bestaat er genoeg vertrouwen in samenwerking? Op die vragen moet een volmondig ja volgen. Al tijdens de selectieprocedure worden administratief en contractueel zaken op elkaar afgestemd.

Vóór de selectie wordt een profielschets voor een nieuwe bewoner opgesteld. Ook zijn de contractuele en financiële verplichtingen en de te volgen selectieprocedure vastgesteld. Als dat nodig is, kan het bestuur van de Stichting die aan de omstandigheden aanpassen.

Olivier kent de volgende profielschets voor een nieuwe bewoner.

 • Een prettige, sociale bewoner, die de groep versterkt;
 • Bijdragen aan gedifferentieerde zorgvraag;
 • Bijdrage aan evenwichtige verdeling mannen-vrouwen;
 • Leeftijd die in de buurt ligt van die van de huidige bewoners;
 • Buitenshuis werkend of met volwaardige dagbesteding buiten Olivier;
 • Voorkeur voor inwoner van Moergestel of Oisterwijk;
 • Voldoende zorgindicatie (budget) en een zorgvraag die binnen de mogelijkheden van het zorgteam van Olivier ligt;
 • Geen ernstige gedragsproblemen, geen drugs-, gok-, of alcoholproblemen.

 

Voor alle duidelijkheid vermelden we ook nog deze criteria:

 • Zowel de kandidaat-bewoner als ouders of wettelijk vertegenwoordigers moeten passen in huidige groep.

 

Verplichtingen deelnemers (ouders en bewoners):

 • De zorg wordt afgenomen van de door Olivier gecontracteerde zorgverlener;
 • Permanente bewoning van het appartement door nieuwe bewoner.

 

Contractuele en financiële verplichtingen

Voordat definitieve afspraken worden gemaakt over de komst van een nieuwe bewoner, ondertekenen de ouders een intentieverklaring (notitie ‘Olivier, zorg en organisatie’). Daarmee geven zij aan de visie, statuten en organisatie van Olivier te onderschrijven. Ook tekenen ze ervoor bereid en in staat te zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de noodzakelijke bestuurlijke, organisatorische en groepsactiviteiten. We verwachten van ouders dat ze niet een afwachtende houding aannemen, maar echt meedenken in werkgroepen en meedoen aan activiteiten.

Pas na het tekenen van de contracten kan de nieuwe bewoner zijn of haar appartement betrekken. Het gaat om contracten over huur, zorg en gezamenlijke huishouding.

De zorg en het wonen zijn voor een nieuwe bewoner pasklaar geregeld, net als de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten. We vragen daar wel een vergoeding voor. Olivier kent een instappremie van 2500 euro (prijspeil 2009). Dit bedrag gaat naar het Steunfonds Olivier. Ook de jaarlijkse contributie aan de Vereniging is verplicht.

Procedure

 • ASVZ-orthopedagoge en teamvertegenwoordiger screenen de schriftelijke informatie van een kandidaat-bewoner;
 • Vertegenwoordigers van het bestuur van Stichting Olivier, de orthopedagoge en een vertegenwoordiger van het team voeren, bij voorkeur aan huis, gesprekken met de kandidaat-bewoner en de ouders. In tweede instantie gaan ook enkele ouders met hen praten;
 • De kandidaat-bewoner maakt kennis met de huidige bewoners van Olivier;
 • Het bestuur van de Stichting neemt, in overleg met teamleider en orthopedagoog, het besluit.

 

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier op 3 juli 2015.