Olipedia

Olipedia is de digitale encyclopedie waarin alle afspraken en begrippen van ouderinitiatief Olivier (www.oliviermoergestel.nl)  worden beschreven. Deze afspraken stonden verspreid in allerlei verslagen en notities en waren niet makkelijk terug te vinden.

De opzet van Olipedia lijkt op Wikipedia. Het is als digitaal bestand een groei-document dat steeds kan worden verbeterd en uitgebreid. De samenhang tussen belangrijke onderwerpen staat duidelijk  aangegeven. De Olipedia is te vinden op de interne website van zorg- en wooninitiatief Olivier.

Doel

 • Gemaakte afspraken vastleggen zodat iedereen bij Olivier makkelijk kan opzoeken hoe bepaalde zaken geregeld zijn en waarom;
 • Steeds terugkerende discussies (ruis op de communicatielijn) vermijden;
 • Besluitvorming makkelijker maken; bestuur en team kunnen bij vergelijkbare situaties hierop teruggrijpen;
 • Nieuwe bewoners, ouders en teamleden kunnen snel hun weg binnen Olivier vinden;
 • Draagvlak voor versterking van het collectief, zorgen voor onderling begrip en solidariteit;
 • Zo nodig aanpassen van eerder genomen besluiten wanneer deze gedateerd zijn.

 

Aanpak

 • Stuurgroep Toekomst stelt lijst samen van onderwerpen. De Stuurgroep, themagroepen of werkgroepen werken de onderwerpen uit. De Stuurgroep brengt daarover verslag uit in de Familieraad;
 • Als het onderwerp het team en de bewoners aangaat, bespreekt de teamleider de inhoud met de rest van het team en eventueel ook met de bewoners in hun maandelijks bewonersoverleg;
 • De tekst wordt besproken in de Raad van Belanghebbenden;
 • De Stuurgroep laat de tekst lezen door enkele leden van het team en door een aantal broers en zussen van de bewoners op leesbaarheid en eventuele vragen/onduidelijkheden;
 • Het bestuur van de Stichting bespreekt de discussiepunten die in de Familieraad, het team of het bewonersoverleg naar voren zijn gekomen, stelt de teksten vast en laat de definitieve tekst op de Olivier-website plaatsen.
 • Belangrijk is dat alle betrokkenen (bewoners, ouders, team en broers/zussen) bij Olipedia betrokken zijn.

 

Hoe ziet Olipedia er in grote lijnen uit?

 • De onderwerpen staan op alfabetische volgorde
 • Per onderwerp bevat de eerste zin een korte definitie. De rest van de eerste alinea is een korte samenvatting van het artikel. In volgende paragrafen worden relevante onderdelen verder uitgelegd. In het artikel wordt doorgelinkt naar andere relevante onderwerpen in Olipedia of naar achtergrondnotities op de Olivier-website.

 

Status: instemming Raad van Belanghebbenden dd. 18/12/2017.