Oliviernieuws

Het Oliviernieuws is een twee- of driemaal per jaar verschijnende mailnieuwsbrief die aan zoveel mogelijk intern en extern betrokkenen van Olivier wordt toegestuurd. Het Oliviernieuws is al voor de feitelijke start van Olivier in oktober 2009 in het leven geroepen. Oorspronkelijk was het een mailnieuwsbrief die diende als communicatiemiddel om de betrokken ouders op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen gedurende de bouw van de appartementen, de keuze van de zorgverlener en de voorbereiding van het daadwerkelijke wonen.

Functie in de aanloop naar Olivier

De eerste mailing verscheen op 11 december 2007. Het eerste nummer kende nog geen logo, geen vaste opmaak, geen foto’s en werd alleen verstuurd aan de negen ouderparen waaruit Olivier op dat moment bestond. Onderwerpen van de eerste nieuwsbrief waren: akkoord van Woonstichting Stromenland (die later zou overgaan in Woonstichting Leystromen) met het beschikbaar stellen van twaalf in plaats van tien appartementen in het Antoniushuis; toestemming van de Woonstichting om een lift aan te laten leggen waarin een ziekenhuisbed plaats zou kunnen hebben; de verkoop en de prijs van Olivierwijn; een voorstel voor een meer efficiënte vergaderwijze en tenslotte de aankondiging van (de eerste) nieuwjaarsborrel voor alle betrokken ouders, toekomstige bewoners en hun broers en zussen. Alles paste op één A-viertje.

Huidige functie

Inmiddels heeft het Oliviernieuws een andere functie gekregen en kent het een veel bredere verspreiding. Het Oliviernieuws verschijnt inmiddels enkele keren per jaar, waaronder altijd eenmaal als kerstnummer. Het wordt via de mail verspreid en geeft naast een met veel foto’s verluchtigd overzicht van sociale activiteiten waaraan de bewoners hebben deelgenomen, een beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen Olivier. Het Oliviernieuws is nog steeds een communicatiemiddel maar wordt verspreid onder een bredere doelgroep: behalve naar ouders en broers en zussen, wordt het Oliviernieuws ook gestuurd naar onder meer betrokkenen bij de Woonstichting, de zorgverlener, de gemeente Oisterwijk, vrijwilligers, andere wooninitiatieven opgezet door ouders, maatschappelijke partners, sponsoren en Vrienden van Olivier. Met het Oliviernieuws wordt beoogd een breed publiek bij het wel en wee van Olivier te betrekken en hen te informeren over de activiteiten van de bewoners, de besturen van Stichting en Vereniging en over de betrokkenheid van Olivier bij diverse maatschappelijke ontwikkelingen die voor ons relevant zijn.

Publicatie op openbare website

Het Oliviernieuws wordt na verschijnen ook geplaatst op de externe (openbare) website van Olivier: www.oliviermoergestel.nl. Op deze website blijven alle oude mailnieuwsberichten beschikbaar. Het Oliviernieuws wordt uitgebracht onder auspiciën van Stichting en Vereniging gezamenlijk.

Status: Oliviernieuws wordt uitgebracht onder auspiciën van de werkgroep Publiciteit namens Stichting en Vereniging Olivier.

Vastgesteld door besturen Stichting en Vereniging Olivier voorjaar 2019