Organisatie van Olivier

In 2008 zijn in de aanloop naar de daadwerkelijke exploitatie van Olivier drie bij de Kamer van Koophandel geregistreerde organisatie onderdelen opgericht om het doel en de visie van Olivier te kunnen realiseren. Het gaat om:

  • Stichting Olivier: voor het regelen van de zakelijke aspecten van zorg en wonen. Met diverse partijen zijn daarvoor vervolgens contracten afgesloten. De Stichting heeft vaste werkgroepen voor het beheer van het gebouw, voor financiën, en voor publiciteit die bemenst worden door ouders. De relatie tussen de Stichting en de ouders en vertegenwoordigers van de bewoners is geformaliseerd in een Familieraad.
  • Vereniging Olivier: deze organiseert interne activiteiten, enthousiasmeert het sociale netwerk van ouders, familieleden, vrienden en vrijwilligers, en verbindt Olivier met het maatschappelijk netwerk in Moergestel. Verworven kennis en expertise worden landelijk gedeeld met initiatieven en organisaties op het gebied van zorg.
  • Stichting Steunfonds Olivier:  opgericht om de financiële continuïteit van Olivier te waarborgen.

 

Status: vastgelegd in de diverse statuten en oprichtingsvergaderingen