PGB, waarom?

Olivier heeft gekozen voor financiering van de zorgverlening op basis van de gebundelde persoonsgebonden zorgbudgetten (PGB’s) van de bewoners. De zorg wordt collectief georganiseerd, waarbij Stichting Olivier zorgaanbieder is en ASVZ de professionele feitelijke zorgverlener. Olivier kiest dus niet voor Zorg in Natura (ZiN) waarbij het Zorgkantoor de zorgaanbieder en de ondersteuning contracteert, en de administratie daaromheen regelt.

De belangrijkste reden voor deze keuze ligt bij eigen regie door Olivier (zie: Organisatie van de zorg bij Olivier). De zorgbehoefte en het welzijn van de bewoners zijn daardoor maximaal gewaarborgd. In de situatie waarbij de zorginstelling bepaalt wat deze kan/wil bieden, is dat niet het geval.

Voordelen van financiering van de zorg op basis van PGB ten opzichte van ZiN zijn:

  • vraaggerichte in plaats van aanbodgerichte zorg;
  • inspraak/zeggenschap die direct en niet alleen maar formeel is geregeld;
  • samenhang in de groep bewoners is uitgangspunt;
  • participatie met omgeving is uitgangspunt;
  • aanstelling medewerkers alleen met bindend advies van bewoners en ouders;
  • vast team met grote betrokkenheid zonder teveel wisselingen;
  • grotere betrokkenheid van ouders;
  • duidelijk inzichtelijke financiën voor budgethouder;
  • maximale keuzevrijheid bij besteding budget.

Het persoonsgebonden budget wordt niet aangemerkt als inkomen, maar als een belastingvrije toeslag. Het heeft dus geen effect op individuele toeslagen of uitkeringen. Wel moet er een inkomensafhankelijke bijdrage betaald worden aan het CAK.

Status: uit visie Olivier van 2007, herformulering Stuurgroep Toekomst maart 2018.