Professionele zorgverlener, waarom?

In de visie van Olivier hebben we januari 2007 opgeschreven dat onze zorg wordt ingekocht bij een professionele zorgverlener. Olivier neemt dus niet zelf personeel in dienst. Het belangrijkste motief voor die keuze is dat de ouders niet genoeg kennis hebben van adequate zorgverlening binnen een groep als Olivier.

Voor professionele zorg moet immers aan administratief-organisatorische randvoorwaarden worden voldaan. Ouders kun je niet belasten met personeelszaken en  personeelsadministratie, loonadministratie, juridische zaken etc.

Daarnaast biedt het inhuren van een professionele zorgverlener garanties voor het op peil houden van kennis en vaardigheden van het team en orthopedagogische ondersteuning. En het biedt de mogelijkheid om speciale expertise te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor bewoners met een vorm van autisme. Olivier is voor het in dienst hebben van eigen personeel een veel te kleine organisatie.

Gedurende de voorbereidingsfase heeft Olivier in 2008 schriftelijke offertes van meerdere zorgaanbieders in de regio Midden-Brabant opgevraagd en een reeks uitgebreide gesprekken gevoerd. De keuze viel op ASVZ. Daarbij waren de volgende zaken doorslaggevend:

  • de visie van Olivier en ASVZ ondersteunen elkaar;
  • zorg is vraaggericht in plaats van aanbodgericht, met eigen regie, kleinschalig, korte lijnen, zonder gedetailleerde verantwoordingsrapportages van tijdbesteding (geen stappentellers);
  • begeleiding en zorgverlening gebeurt door professionals die zich verantwoordelijk voelen voor hun werk en er plezier in hebben;
  • het zorgteam kan zelfstandig opereren, maar weet zich ook ondersteund door ASVZ als zorgverlenersorganisatie bij het op peil houden van professionele kennis
  • de financiële afspraken zijn helder en de verantwoording is afgestemd op een wooninitiatief;
  • ASVZ is bereid om te investeren in gerichte ontwikkeling en scholing van het zorgteam;
  • Olivier heeft inspraak bij de teamsamenstelling en wordt betrokken bij de aanstelling van nieuw personeel.

 

Status: Vastgesteld in 2008.