Familieraad/Raad van Belanghebbenden

Aan Stichting Olivier is volgens de statuten een Raad van Belanghebbenden toegevoegd, waarvan alle ouders lid zijn. Door dit lidmaatschap hebben zij een directe relatie met de zakelijke Stichting Olivier. De Raad van Belanghebbenden vergadert ongeveer drie keer per jaar – of vaker indien nodig – met het bestuur van Stichting Olivier. Deze vergaderingen worden voorbereid door het bestuur van de Stichting. Het lidmaatschap staat ook open voor broers en zussen van de bewoners die zich hiervoor bij het bestuur van de Stichting kunnen aanmelden. Ook de partners van zussen en broers en de wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners kunnen zich aanmelden. De naam ‘Raad van Belanghebbenden’ is in de Raad van belanghebbenden van 27 juni 2019 veranderd in ‘Familieraad’.

De belanghebbenden hebben volgens de statuten het recht op inzage in de jaarstukken van de Stichting. Verder hebben zij het recht om gehoord te worden over de jaarstukken en andere ingrijpende maatregelen zoals het wijzigen van de statuten. Normaal worden in de vergadering onderwerpen besproken als de stand van zaken van de financiën, de zorg, personeelswijzigingen, beheer gebouw en voorzieningen, en andere zaken die in de ruimste zin te maken hebben met het welzijn van de bewoners van Olivier. Soms worden dan ook derden uitgenodigd om toelichting te geven. Zo geeft o.m. de teamleider van ASVZ regelmatig toelichting op onderwerpen over de begeleiding en zorg van de bewoners.

Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt dat aan ouders en de team(leider) beschikbaar wordt gesteld via de interne website.

Status: statutair vastgesteld dd. januari 2008