Risico’s voor Olivier

Ieder project of organisatie is kwetsbaar. Omdat Stichting Olivier de continuïteit van Olivier hoog in het vaandel heeft, worden met regelmaat de risico’s in kaart gebracht. De eerste notitie stamt uit 2010: ‘100308 Risico’s en valkuilen voor Olivier’. In 2016 heeft de werkgroep ‘Olivier for ever’ een werkplan geschreven over de toekomstbestendigheid van Olivier. Daarin zijn eerst de belangrijkste risico’s geïnventariseerd en vervolgens worden actiepunten aangegeven om die risico’s te neutraliseren.

In de risicoanalyse van 2010 worden interne risico’s en valkuilen benoemd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de zorgaanbieder (zorgverlener ASVZ), het zorgteam, de ouders en de bewoners. Als externe risico’s worden genoemd maatschappelijke veranderingen, overheidsbeleid en zorgfinanciering.

In de notitie ‘Olivier forever’ van 2016 worden als belangrijkste risicogroepen genoemd:

 • Minder draagvlak voor gezamenlijke aanpak;
 • Te weinig of kwalitatief onvoldoende zorg en begeleiding;
 • Te weinig zinvolle dagbesteding of werk;
 • Financieel tekort;
 • Bestuurlijke organisatie niet goed geregeld;
 • Zorg en financiën voor de individuele bewoners niet goed geregeld.

 

Kort samengevat zijn de risico’s uit beide analyses:

 • beleid van de professionele zorgverlener wijkt teveel af van visie van Olivier
 • verminderde inzet(baarheid) van ouders en in later stadium andersoortige inzet van de broers en zussen van de bewoners;
 • verlies van onderling draagvlak en vertrouwen door tekortschietende communicatie, onvoldoende vasthouden van de collectieve gedachte en/of prioriteit geven aan het individueel belang;
 • haperende samenwerking tussen team, bewoner en ouders/wettelijk vertegenwoordigers in de Zorgdriehoek;
 • onvoldoende gedeelde kennis op gebied van zorg, financiën en beheer gebouw bij het collectief van Olivier in toekomst;
 • veranderingen in regelgeving en overheidsbeleid ten aanzien van zorg, bekostiging van de zorg (PGB), en inkomsten (veelal Wajong) voor de bewoners;
 • onvoldoende maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid;
 • onvoldoende samenwerking met andere initiatieven en organisaties;
 • onvoldoende betrokkenheid bij gemeenschap van Moergestel.

 

Status: vaststelling bestuur Stichting dd. 19 maart 2010 (risico’s), 14 augustus 2015 (notitie ‘Olivier Visie en Organisatie’), en het werkplan ‘Olivier for ever’ in Raad van Belanghebbenden en bestuur Stichting  van respectievelijk 31 oktober en 14 november 2016.