Samenwonen?

Samenwonen van een bewoner met een vriend of vriendin met een gezamenlijke huishouding binnen de huisvesting bij Olivier is in principe niet wenselijk om de volgende redenen:

 • Olivier is een initiatief opgezet door ouders voor de begeleiding van 12 bewoners. Een partner die ook bij Olivier wil wonen en die wellicht ook zorg nodig heeft, valt niet vanzelfsprekend onder de doelgroep van Olivier en kan zelfs inbreuk maken op de bewonersgroep;
 • in het huurcontract van bewoner met Stichting Olivier is duidelijk omschreven dat deze woning bedoeld is voor de oorspronkelijke bewoner op basis van zijn/haar zorgvraag;
 • een samenwonenden partner wordt medehuurder en kan hieraan rechten als huurbescherming en huurvoortzetting ontlenen. Dit is niet in het belang van Olivier;
 • de huidige regelgeving kijkt naar ‘de som van inkomens achter de voordeur’. Dit betekent dat de som van inkomens de hoogte van de sociale uitkeringen en toeslagen bepaalt bij formele samenwoning. Daardoor zal de huur- en zorgtoeslag grotendeels wegvallen;
 • de medebewoner kan mogelijk als mantelzorger worden gezien. Dat heeft nadelige consequenties voor de zorgindicatie en dus op de zorg bij Olivier.

 

Toch is de vraag begrijpelijk vanuit sociaal en emotioneel oogpunt. Om die reden wordt regelmatig bezoek (logeren) door een vaste vriend of vriendin op zijn/haar appartement en gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • de desbetreffende persoon moet passen bij de groep bewoners van Olivier. Dit is ter beoordeling aan de teamleider en de orthopedagoog van ASVZ. Bij de beoordeling wordt vooral gelet op de effecten van ‘samenwonende’ bewoners op elkaar en op de groep bewoners van Olivier als geheel;
 • de huisregels van Olivier zijn van toepassing voor deze ‘medebewoner’. Ook artikel 7 van de individuele zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen Stichting Olivier en bewoner is hierop nadrukkelijk van toepassing;
 • Stichting Olivier moet aan de oorspronkelijke bewoner de zorg kunnen blijven leveren, zoals contractueel is vastgelegd;
 • de medebewoner blijft ingeschreven op het adres van zijn ouders of elders. Overigens gaat de wetgeving er van uit, dat iedereen ingeschreven moet zijn op het adres waar hij meestentijds slaapt;
 • het postadres van de medebewoner kan niet bij Olivier zijn;
 • verder zal er geen gemeenschappelijke huishouding kunnen worden gevoerd door bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening te openen.

 

In voorkomende gevallen wordt een gesprek gearrangeerd met alle betrokkenen, ouders, teamleider en bestuurslid van Stichting Olivier om te bespreken wat wel en wat niet kan.

Status: bespreking bestuur Stichting dd. 19 januari 2012 en bespreking in Raad van Belanghebbenden dd. 30 januari en 14 februari 2012