Solidariteit/collectieve aanpak

Olivier gaat uit van het solidariteitsprincipe: samen krijg je meer voor elkaar dan alleen en gezamenlijkheid biedt maximale voorwaarden voor het kunnen verlenen van de beste zorg en begeleiding met behoud van eigen regie. We doen dat door alle middelen, kennis en menskracht bij elkaar te leggen, want vele handen maken licht werk. Die aanpak is concreet vertaald in één organisatie inclusief financieel beheer en uitvoering gebaseerd op een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Zo wordt de zorg collectief ingekocht van de gezamenlijk ingebrachte PGB’s. Ook de verzekeringen (behalve de zorgverzekeringen), en de huishouding worden gezamenlijk georganiseerd en betaald. Daarnaast wordt het contact met Woonstichting Leystromen en zorgverlener ASVZ gezamenlijk geregeld via werkgroepen en/of Bestuur Stichting Olivier. Kleine voor- en nadelen – zoals in de grootte of ligging van de appartementen, kleine en grote eters enz. enz. –  vallen in het niet met de voordelen van de collectieve aanpak, en worden dan ook niet apart verrekend. Vanwege het uitgangspunt van de collectiviteit kunnen we ook in lastige omstandigheden elkaar helpen en opvangen.

Olivier is opgezet als een kleinschalig wooninitiatief met de keuze voor een collectieve aanpak. De meerwaarde van deze opzet en de ruimere mogelijkheden die het biedt wat betreft zorg en ondersteuning van de bewoners, is van het ‘met-elkaar-de-schouders-er-onder-zetten” afhankelijk. Dit heeft consequenties voor de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ouders en verwanten ook voor het maximaal kunnen garanderen van de continuïteit van Olivier. Belangrijk daarbij zijn de betrokkenheid op elkaar, het openstaan voor anderen en de bereidheid zorg en inzet voor het collectief te tonen, buiten het geven van aandacht aan het eigen kind. Het welslagen van Olivier in de toekomst zal van deze factoren afhankelijk zijn.

Status: deze opzet is standaard vanaf het begin van Olivier in oktober 2009 en is uitgangspunt van alle later opgestelde rapporten en uitgevoerde projecten