Verhuizing

Het kan voorkomen dat een bewoner vertrekt (vertrek van een bewoner) of van het ene naar het andere appartement verhuist. Ook voor als er een nieuwe bewoner komt, moeten de regels duidelijk zijn.

Hieronder staat wie verantwoordelijk is; wat de afspraken zijn rondom de oplevering van het appartement en het eventueel overnemen van spullen of interieur; hoe de aan- en afsluiting van water en elektra loopt; en hoe het appartement aan de zorg voor de (nieuwe) bewoner moet worden aangepast.

 • Deze afspraken gelden bij de komst van een nieuwe bewoner, maar ook bij een interne verhuizing:
 • De werkgroep beheer begeleidt een goed verloop van de verhuizing;
 • Olivier volgt bij een verhuizing het beleid van Woonstichting Leystromen en de gemeente Oisterwijk. Zo voorkomen we dat Olivier kosten moet maken op het moment dat de woningen weer teruggaan naar Leystromen;
 • Oude en nieuwe huurder hoeven niet met elkaar te overleggen om wrijvingen te vermijden;
 • Procedure en gemaakte afspraken moeten voor oude en nieuwe huurder helder zijn;

 

Interne verhuizing

Wanneer een appartement vrijkomt, krijgen de andere bewoners de kans om naar dat appartement te verhuizen. Zij hebben dus voorrang op een nieuwe bewoner. Daar bestaat wel een uitzondering op. Het kan zijn dat de orthopedagoog en de teamleider samen vinden dat de nieuwe bewoner het vrijgekomen appartement moet krijgen. Medische en zorgaspecten kunnen daar aanleiding toe geven.

Wat als meerdere bewoners van Olivier belangstelling voor het appartement hebben? Dan heeft in beginsel degene die het langst bij Olivier woont voorrang. Ook hiervan kan op advies van de orthopedagoog en teamleider worden afgeweken.

Procedure

 • De oude en nieuwe huurder krijgen te horen hoe de procedure in elkaar steekt;
 • De oude huurder draagt de woning over in de staat zoals Woonstichting Leystromen die voorschrijft;
 • De oude huurder levert het appartement op aan twee leden van de werkgroep beheer;
 • De werkgroep beheer betrekt de opzichter van Woonstichting Leystromen bij de oplevering en volgt daarbij de richtlijnen van de Woonstichting.
 • De afspraken worden per e-mail vastgelegd;
 • De werkgroep beheer draagt de woning over aan de nieuwe bewoner.
 • De nieuwe bewoner aanvaardt de woning zoals het door de Woonstichting wordt aangeboden.
 • De afspraken worden per e-mail vastgelegd;
 • Oude en nieuwe huurder overleggen alleen over de inboedel die de oude huurder over wil dragen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, verwijdert de oude huurder deze zaken;
 • De oude huurder zorgt zelf voor afsluiting en afrekening van water en elektra;
 • De nieuwe huurder zorgt voor aansluiting van water en elektra;
 • Medische aanpassingen die van de Woonstichting niet in de woning kunnen blijven zitten, worden door de oude bewoner verwijderd.
 • De nieuwe bewoner zorgt zelf voor het aanbrengen van nieuwe medische voorzieningen, eventueel met WMO-subsidie.

 

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier op 21 mei 2012.