Verzekeringen bij Olivier

Alle bewoners van Olivier zijn apart verzekerd voor 1. wettelijke aansprakelijkheid, 2. inboedel (brand en inbraak) en 3. rechtsbijstand. Deze polissen zijn collectief afgesloten.

Daarnaast heeft het bestuur van Stichting Olivier een rechtsbijstands- en een aansprakelijkheidsverzekering. De Gemeenschappelijke Ruimte is verzekerd tegen brand en inbraak. ASVZ heeft een WA-verzekering voor ‘cliënten’ en personeel.

Waarom collectief afgesloten verzekeringen?

De bewoners van Olivier hebben ieder een individuele polis voor deze verzekeringen met een apart polisnummer. Ieder heeft tenslotte ook een eigen voordeur volgens het principe ‘gescheiden zorg en wonen’.

Het collectief afsluiten van polissen heeft voordelen. Touwtrekken tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen bij onderlinge of gezamenlijke schade wordt zo voorkomen. Ook drukt het de premiekosten. Bovendien is het in geval van schade ook meteen duidelijk naar welke verzekeringsmaatschappij de claim moet. Bij afwezigheid van de ouders kan het zorgteam dit behandelen na overleg met het bestuur van de stichting.

Wie betaalt de premie?

De bewoner of zijn/haar (rechts)vertegenwoordigers betaalt de premie van de individuele polis jaarlijks aan de penningmeester van de Vereniging Olivier. De premie van de verzekering voor het bestuur van Stichting Olivier en de Gemeenschappelijke Ruimte komt ten laste van de Stichting.

Verzekeringsmaatschappij en tussenpersoon

Al deze verzekeringen zijn afgesloten bij de Goudsche via assurantiekantoor Heijl in Tilburg (013 5711986). Contactpersonen bij Olivier zijn Christ Priems en de bestuursleden van de Stichting Olivier.

Status:

 

WA verzekering ASVZ

Deze aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die collectief door ASVZ is afgesloten voor haar ‘cliënten’ en personeel. Deze verzekering dekt de schades die onbedoeld zijn veroorzaakt door ‘cliënten’ of personeel aan derden (dat kunnen andere ‘cliënten’, personeelsleden of buitenstaanders zijn). Alle ‘cliënten’ van ASVZ zijn verzekerd, voor zover zij wonen binnen de instelling (ook in een woning van de instelling). Als externe ‘cliënten’ (zoals de bewoners van Olivier) dagbesteding ontvangen of begeleiding door medewerkers van ASVZ zijn zij verzekerd gedurende de tijd dat zij begeleiding van ASVZ medewerkers ontvangen.

Deze verzekering is bedoeld om schade te vergoeden waarvoor de ‘cliënt’ en/of personeelslid aansprakelijk gesteld kan worden. Het gaat dus niet om schade die een cliënt in zijn/haar eigen appartement veroorzaakt. Om de schade te kunnen claimen dient altijd een digitaal schadeformulier ingevuld te worden via het team van ASVZ of de website van ASVZ onder de knop “Formulieren