Vrijwilligers

Een vrijwilliger bij Olivier verricht uit vrije wil werkzaamheden en heeft geen vast dienstverband. Voor dat werk wordt hij of zij niet betaald. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen externe en interne vrijwilligers. Externe vrijwilligers zijn bewoners uit de omgeving van Moergestel, studenten, buddy’s enz. Zij ondersteunen of begeleiden één of meer bewoners bij activiteiten. Interne vrijwilligers zijn ouders, broers en zussen, wettelijke vertegenwoordigers en familieleden van de bewoners. Zij zijn ook actief in werkgroepen en besturen van Olivier.

Bij Olivier hebben de externe vrijwilligers een contract via ASVZ. Enkele teammedewerkers coördineren de inzet van externe vrijwilligers samen met enkele ouders van Olivier. In het contract met ASVZ staan onderwerpen als het soort werkzaamheden, onkostenvergoeding, verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen en de duur van de overeenkomst. Van de vrijwilligers wordt ook een ´Verklaring omtrent het Gedrag` van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gevraagd. Voor de externe vrijwilligers wordt eenmaal per jaar een BBQ georganiseerd. Van ASVZ ontvangen ze een kerstpakket.

Ook voor de interne vrijwilligers geldt dat zij niet betaald worden. Over vergoeding van onkosten wordt vooraf overlegd.

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier.