Werkgroep Publiciteit

We willen dat de twaalf bewoners van Olivier midden in de Moergestelse gemeenschap staan. Daar hoort bij dat we ook van ons laten horen. Publiciteit dus, maar dan wel op een gedoseerde wijze. Er mag in het dorp geen ‘daar heb je ze weer’-sfeer ontstaan.

Activiteiten werkgroep

De werkgroep Publiciteit draagt zorg voor de communicatie met de buitenwereld, bijvoorbeeld in de vorm van een persbericht. Maar ook de interne communicatie bevindt zich op het terrein van de werkgroep. De werkgroep bestaat uit vier ouders.
Belangrijk instrument is de website www.oliviermoergestel.nl. De werkgroep zorgt ervoor dat de site up-to-date blijft, zowel het externe als het interne deel.
Het externe, voor iedereen toegankelijke deel dient als ‘visitekaartje’ van Olivier. We laten er in woord en beeld zien waar Olivier voor staat. De werkgroep ziet erop toe dat de ‘homepage’ geregeld ververst wordt.
De interne site, afgesloten voor wie niet over het wachtwoord beschikt, is gevuld met verslagen van vergaderingen, een activiteitenkalender, adressen, fotoalbum en allerhande praktische gegevens. Ook Olipedia, het handzaam overzicht van afspraken binnen Olivier, is op de interne site te vinden.
De werkgroep Publiciteit draagt ook zorg voor Oliviernieuws, dat drie keer per jaar gemaild wordt naar iedereen die zich bij Olivier betrokken voelt. De inhoud is een mengeling van luchtig en informatief.
Aan het eind van het jaar stelt de werkgroep een fotoalbum staan, waarin de mooiste foto’s van het afgelopen jaar zijn verzameld. Het jaaroverzicht komt bij de vorige fotoboeken in de gemeenschappelijke ruimte te liggen.

Status: Behandeld in de Raad van Belanghebbenden/Familieraad van juni 2019 en vastgesteld door bestuur Stichting Olivier. Werkgroep Publiciteit is een gezamenlijke werkgroep van Stichting en Vereniging.