Zorginstanties

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wettelijke taken uitvoert op het gebied van zorg en welzijn. Een belangrijk deel van de taken omvat het vaststellen en innen van wettelijk verplichte eigen bijdragen van de budgethouder.

Het CIZ is het Centrum Indicatiestelling Zorg. Deze stichting beoordeelt aanvragen voor voorzieningen uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en geeft indicaties af door een besluit op hoeveel en welke zorg mensen (de budgethouders) kunnen rekenen.

De SVB (Sociale Verzekerings Bank) beoordeelt de zorgovereenkomsten. Deze contracten worden opgesteld door de budgethouder met de zorgverlener. Daarna beoordeelt de budgetverstrekker (voor de Wlz is dat het Zorgkantoor) of de zorg in de zorgovereenkomst past bij het zorg/budgetplan (Wlz) of de afspraken die in geval een budgethouder onder de Wmo valt, met de gemeente zijn gemaakt. De SVB stuurt een bevestigingsbrief aan de budgethouder als het zorgkantoor (of de gemeente in geval Wmo) aan SVB heeft laten weten dat de zorgovereenkomst akkoord is.

Iedereen die een PGB vanuit de Wlz krijgt, moet aan het Zorgkantoor een zorgovereenkomst (zorgbeschrijving) leveren ter goedkeuring. Het Zorgkantoor verschaft vervolgens ieder jaar een geactualiseerde PGB toekenningsbeschikking aan de budgethouder. Als budgetverstrekker stort het Zorgkantoor het PGB bedrag op de bankrekening van de SVB, die uitbetaalt aan de budgethouder of aan de zorgverlener. In het geval van Olivier wordt rechtstreeks uitbetaald aan de zorgverlener, d.w.z. aan Stichting Olivier. In geval van een indicatie op basis van de Wmo wordt de toekenningsbeschikking afgegeven door de gemeente. Bij Olivier komt deze vorm (nog) niet voor.

Het Zorgkantoor is een uitvoeringsorgaan van de Wet langdurige zorg. Nederland is hiertoe in regio’s verdeeld die elk een zorgverzekeraar als concessiehouder hebben. Deze is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de Wlz in die regio. Zo sluit het Zorgkantoor o.a. contracten af met zorginstellingen om de zorg te leveren aan personen (budgethouders) op basis van een indicatie, die hun is afgegeven door het CIZ.

Status: beschrijving situatie d.d. mei 2019